skip to Main Content

Reglament Reolla

Reglament IIa Reolla

Article 1. La ReOlla es la combinació de l’Olla Vertrical i l’Olla clàssica, que es disputen una el dissabte i altra el diumenge, respectivament.

Article 2. La classificació es única, absoluta Homes i Dones. Sumant els temps fets en les dues curses (vertical i Olla).

Article 3.  Es compleixen els reglaments de les dues curses: Reglament Olla Clàssica i Reglament Olla vertical

Article  4. La inscripció a la ReOlla garanteix la participació a les dues curses.

 

Back To Top