skip to Main Content
NOTA IMPORTANT

NOTA IMPORTANT

El briefing de dissabte tarda és només per allotjats a Núria.
Minuts abans de la cursa es farà el briefind per tots els corredors.
Back To Top