skip to Main Content

Reglament Olla Júnior Vall de Núria

ORGANITZACIÓ I ESPERIT DE LA CURSA

– Article 1. L’organització de la cursa de l’Olla JR de Núria va a càrrec de l’Unió Excursionista de Vic i Vall de Núria. Amb la col•laboració dels voluntaris, socis i amics de l’Unió.

– Article 2. La cursa de l’Olla JR de Núria és una competició individual, basada en els resultats obtinguts pels participants el dia de la cursa. Els participants que rebin impulsió física per millorar el seu desplaçament no optaran a podi.

– Article 3. Es una cursa popular de promoció d’àmbit internacional que defensa i reivindica el paper de l’esport Català i de Catalunya al món. Hi podran participar tots els esportistes que ho desitgin. Tots els participants podran optar per representar la nació amb la que més se sentin identificats, sense discriminació de cap tipus.

– Article 4. El recorregut és adaptat al nivell desenvolupatiu de cada edat/categoria, amb sortida i arribada a Vall de Núria. El desnivell és de poc més 1000m i la distància de 12,5 km. Això requereix una preparació addient. Els recorregut junior és l’esglaó adequat per un futur realitzar l’Olla.

– Article 5. Durant la cursa de l’Olla JR els participants respectaran els altres corredors, controls, col•laboradors i públic que gaudeixi i participin de la cursa.

– Article 6. La cursa de l’Olla JR es desenvolupa en un entorn amb una bellesa paisatgística i natural excepcional. Potenciem el respecte per la flora i la fauna, no tirant deixalles al llarg del recorregut, seguir el recorregut marcat i/o la llebra. El marcatge del recorregut es farà a peu, el dia abans de la cursa i es desmuntarà el mateix dia de la cursa.

– Article 7. L’organització utilitzarà sempre que sigui possible material reciclat o reutilitzat. Es reduirà el consum de paper fent la major part de comunicacions amb suport electrònic.

– Article 8. Tots els corredors de la cursa hauran de complir amb les condicions que s’estableixen en aquest reglament.

CONDICIONS PARTICIPACIÓ

L’Olla Junior té una sola categoria Masculina i Femenina de 16 a 18 anys (any en curs en el que es fan els anys).

– Article 9. A l’hora de recollir el dorsal, tots els participants menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització dels pares o tutors legals. Un model d’autorització la trobareu penjada a la web.

– Article 10. Els corredors han d’estar federats. En cas que no hauran de contractar una targeta de federat temporal que facilita l’organització, aquesta no està inclòsa en el preu de l’inscripció.

– Article 11. Les inscripcions i anul•lacions d’inscripcions es realitzaran mitjançant el procediment establert per l’organització de la cursa, prèviament publicat a la web de la cursa.

Clica aquí per enllaçar amb les Inscripcions de l’Olla Junior 

– Article 12. Les inscripcions són personals i intransferibles. El dia de la cursa hi haurà inscripcions noves si hi ha places disponibles.

– Article 13. Abans de la sortida hi haurà un control per accedir al parc tancat de sortida, en el qual es verificarà: Dorsal, targeta de control (xip), i el material obligatori (jaqueta paravent amb mànigues, manta tèrmica i mòbil). Aquest protocol és responsabilitat del participant.

– Articles 14. Recomanem especialment portar avituallament líquid i sòlid.

– Article 15. Tots els corredors hauran d’anar degudament equipats en funció de la meteorologia del moment de la cursa; abrigats si fa fred i amb gorra i crema solar si fa sol; calçat esportiu de muntanya .

– Article 16. El Corredor és el responsable de validar el temps de pas pels controls i d’arribada amb el sistema de cronometratge facilitat per l’organització.

– Article 17. El corredor podrà rebre ajuda externa (avituallament: alimentació i beguda) durant la cursa, sempre respectant el medi ambient i l’entorn.

– Article 18. El corredor haurà de dur el dorsal posat i ben visible a la part del davant, i sense manipular la publicitat.

– Article 19. La sortida serà amb l’Olla gran (conjuntament nois i noies) des de l’esplanada de davant el Santuari de Vall de Núria. És obligació del corredor saber i executar el seu itinerari diferent de l’Olla gran a partir del coll de Finestrelles. L’organització ho senyalitzarà i ajudarà en el control. 

– Article 20. Tots els participants respectaran les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

– Article 21. La desqualificació d’un corredor serà quan s’esdevinguin algunes d’aquestes situacions:

   No quedi enregistrat en tots els controls, superi el temps límits de pas en algun dels controls, no sigui respectuós amb els altres corredors, jutges, controls i organització, no socorri a qui ho necessiti o no n’informi al control més proper, no segueixi el recorregut marcat (tallant o escurçant), no porti el material correcte i obligatori per la cursa de muntanya, no sigui respectuós amb el medi ambient, no porti el dorsal visible, s’anticipi al senyal de sortida i faci servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

– Article 22. El corredor que decideixi retirar-se d’una cursa haurà de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada, i dirigir-se al control d’arribada.

– Article 23. Tots els pares/tutors dels participants cedeixen el dret de la seva imatge i autoritzen a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar qualsevol fotografia o vídeo registrat durant la cursa. (Inclòs en l’imprès d’autorització de participació del menor. Podeu veure un model al web.

– Article 24. El corredor eximirà de responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o de qualsevol altre imprevist.

– Article 25. En cas de mal temps (a criteri de l’organització) hi haurà un recorregut alternatiu sempre que sigui possible.

– Article 26. En cas de causes majors l’organització podrà decidir els canvis que consideri més oportuns.

ARRIBADA I SORTIDA (ESPLANADA DAVANT DEL SANTUARI)

– Article 27. El corredor disposarà d’un servei de guarda-roba facilitat per l’organització, on podrà deixar una bossa amb el seu número de dorsal visible (sistema facilitat per l’organització). Tot aquest material serà vigilat i lliurat al corredor a la seva arribada.L’horari de tancament del guardaroba serà a les 14:30h. L’horari de tancament de la cursa de l’Olla JR serà a les 14.00h (mateix horari que l’Olla gran), si no s’ha recollit abans d’aquesta hora caldrà dirigir-se al servei d’informació que disposa Vall de Núria.

– Article 28. El corredor disposarà a l’arribada d’un avituallament amb begudes i alimentació, que només serà exclusiu per a corredors, no acompanyants.

– Article 29. Al control d’arribada hi haurà algun membre de l’organització de la cursa per atendre les reclamacions, incidències, etc… Es podran presentar reclamacions als jutges de la cursa, fins una hora després de tancar el control d’arribada.

– Article 30. El corredor que no hagi participat a la cursa i no hagi anul•lat la inscripció podrà recollir la bossa d’inscripció el dia de la cursa durant l’entrega de dorsal, o bé a la secretaria de l’Unió Excursionista de Vic durant un període concret.

LLISTAT DE CLASSIFICACIÓ DE CURSA

– Article 31. Llistat de cursa completada Individual per nois i una altre per noies.

– Article 32. L’organització farà un acte d’entrega de premis. Les categories i els horaris estaran publicats a la web.

– Article 33. L’organització i la direcció tècnica es reserven el dret de poder modificar aquest reglament, notificant amb la suficient antelació qualsevol actualització del mateix.

 

 Els obsequis del corredor, per tots aquells no presentats i no anul·lats, es podran recollir fins 15 dies després de la cursa a la secretaria de la UE Vic, carrer de la Riera 22 de Vic.

Direcció tècnica
de curses de promoció

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top